Fysioflow

Fysio flow henvender sig til dig med begrænset bevægelighed, smerter eller arvæv efter en operation. Fysio flow er en træningsform, som træner kroppens fascie kæder. Fascier er det vores muskler og led er indvævet i og har indflydelse på din bevægelighed og styrke. Ved meget arbejde i den samme stilling og inaktivitet kan fascierne godt blive mindre elastiske og skabe bevægeligheds begrænsninger og/eller give smerter. Det er derfor vigtigt at få genvundet den tabte bevægelighed, og det er her fysio flow vil være en optimal træningsform for netop dig. Ved at lave fascie orienteret træning kan man ændre fasciens arkitektur og elasticitet, således at glidet mellem fascierne øges og du opnår en mere fri bevægelse.

“Fascierne er som en våddragt der smyger sig om kroppen”

For at du vil få det mest optimale ud af træningen, vil træningen foregå af 55 minutters varighed bestående af en grundig opvarmning, udstrækning og bevægelser af udvalgte fascie kæder og afslutningsvis en afspænding.