Behandling

Fysioterapeuterne på Fysio Danmark Helsinge har hver især deres specialer og ekspertiser. Sammen kan vi tilbyde et professionelt og bredt tilbud til de klientgrupper, der opsøger vores klinik.

Vi efteruddanner os løbende på længere uddannelsesforløb eller specifikke kurser i fysioterapi, fysiologi og biomekanik. Emner vi finder brugbare i det felt af klienter, der er udgangspunktet for den daglige praksis på Fysio Danmark Helsinge.

Desuden afholder vi interne workshops flere gange årligt med hhv. interne eller eksterne undervisere.

Vi forsøger hele tiden at optimere det tværfaglige samarbejde med henvisende læger, sygehuse og special læger via jævnlig kommunikation skriftligt eller telefonisk.